L'ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ A PRIMÀRIAA la classe de Religió explicam els continguts del cristianisme i de les principals religions del món. És una classe dirigida als creients i als no creients. Avaluam els continguts i la seva comprensió, no la fe de cadascú.

L'ensenyament de la història i cultura de les religions a l'educació  té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Conèixer el fet religiós en les seves diferents manifestacions identificant els trets bàsics de les grans religions com a mitjà que ajudi a comprendre la pluralitat religiosa existent en la societat actual.

2. Valorar el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió i manifestar actituds de respecte cap a les diverses formes de religiositat i laïcisme, tot rebutjant qualsevol tipus d'injustícia o discriminació.


3. Comprendre l'origen i desenvolupament de les religions en el context polític, social i cultural en què van sorgir i relacionar-les amb la trajectòria dels pobles que les van adoptar en les diferents facetes de la seva realitat històrica.

4. Reconèixer que les manifestacions culturals i artístiques i les tradicions religioses són una part del patrimoni cultural dels pobles.


Pared de la tumba de Seti. Dos de los 5 nombres del rey: Sa-Re Seti Meren Ptah
El hijo del sol, el hombre de Seth, amado de Ptah
.
5. Elaborar un judici raonat en relació a la influència de les religions sobre la política, la societat, els costums i la moral de les persones i dels pobles.


6. Afavorir la convivència i la comunicació entre els individus i grups d'una societat, amb creences i pràctiques religioses i no religioses plurals.


7. Adquirir un pensament crític, desenvolupar un criteri propi i habilitats per defensar les pròpies idees, a través d'una argumentació documentada i raonada, així com valorar les raons i els arguments dels altres.
Les catedrals gòtiques se sostenien sobre un esquelet petri de voltes de creuer, pilars, arcs boterells i contraforts.

L'Àngelus (Oració) de Jean-François Millet.

8. Reconèixer els trets i fets més significatius de les religions que més han influït en la història i la cultura i les seves principals aportacions a l'evolució política, cultural i social del nostre món.


Treballam els Valors:


La Sinceritat. La sinceritat implica el respecte per la veritat (allò que es diu en conformitat amb el que es pensa i se sent). 
El Respecte. Tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Entendre la diversitat i respectar-la, seria el començament d’una societat més pacífica. Comprendre que els altres són diferents i pensen diferent a nosaltres i saber conviure-hi.
El Diàleg. Parlar i relacionar-se, parlar del que ens preocupa, escoltar, intercanviar idees i opinions amb els altres.  Escolatar i parlar ens enriqueix com a persones. 
La Tolerància. Respectar la diferència  de religions, de llengua, de valors i creences. També de forma de ser, vestir i expressar-se. La tolerància crea una societat harmònica, sense conflictes en que s’entén la diferència i es respecta.
La Llibertat. Pensar, dir i actuar lliurement tal i com pensam, obre als infants tota una sèrie de possibilitats per tal de créixer de la forma més rica possible. Ara bé, la llibertat ha d’estar intel·ligentment exercida amb el respecte per sobre de tot.
La Pau. La pau es fa en petites aportacions de tots, de creure i actuar segons els valors. Al final la pau es construïda per nosaltres, pels nins i nines que amb les seves accions plenes de coherència la fan possible.
L'Alegria. Tot i que els problemes sempre estan presents, els nins i les nines han de saber gaudir dels petits moments de cada dia.
La Cooperació. La feina en equip és sempre més interessant i més enriquidora per l’aprenentatge que suposa treballar colze amb colze amb els altres. Ajudar els altres i ser ajudat és una forma de cooperació i anar tots en a mateixa direcció i superant reptes.
La Justícia. Respectar les necessitats i les diferències, entendre i ser equilibrats en les nostres decisions, ser el màxim objectius, ser justos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada